Wednesday, May 13, 2020

Alates 18. maist on lubatud raamatukogu:
 
õuealal välilugemisaali kasutamine,

siseruumides väljaannete laenutus,

siseruumides lugemissaali külastamine,

siseruumides avariiulite kasutamine,

AIP kasutamine (etteregistreerimisel)


Avalike ürituste korraldamise keeld kehtib kuni juuni lõpuni, kui vahepeal ei otsustata teisiti.


Raamatukogu külastuste eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2 reeglit (v.a perekonnad). Nõude tagamise meetodi valib asutus vastavalt oma suurusele ja külastajate arvule. Kui riigis tervikuna leevendatakse 2+2 nõuet, siis rakendub see automaatselt ka raamatukogudele.


Raamatukogu siseruumides ja väljaandeid ning tehnikat kasutades on külastajale tungivalt soovituslikult kanda kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud). Kuna lugemissaalides kohapeal kasutatavaid väljaandeid pole võimalik desinfitseerida ega otstarbekas panna nt päevalehte 72 tunniks karantiini nagu seda tehakse lugeja poolt tagastatud väljaannete puhul, seetõttu on kaitsemaskide kasutus tungivalt soovituslik.


Järgida Terviseameti üldisi soovitusi: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

NB! Vaata ka millal kanda maski: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/kkk#Mis%20on%20kaitsemask?

No comments:

Post a Comment